DẤU HIỆU NHẬN BIẾT DANH TỪ, TÍNH TỪ, ĐỘNG TỪ, TRẠNG TỪ.

Để học được tiếng anh, điều đầu tiên bạn cần biết được từ vựng, và biết cách phân biệt nó là từ vựng thuộc nhóm nào: Danh từ, động, từ hay tính từ.

Bài viết này sẽ phần nào giúp bạn có thể phân biệt được những từ này trong tiếng anh nhé. Rất hữu ích cho bạn đó.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT DANH TỪ, TÍNH TỪ, ĐỘNG TỪ, TRẠNG TỪ.

1/ Tính từ (adjective)

Vị trí:

 • Trước danh từ: beautiful girl, lovely house…
 • Sau TO BE: I am fat, She is intelligent, You are friendly…
 • Sau động từ chỉ cảm xúc : feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)
 • Sau các từ: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)
 • Sau keep/make+ (o)+ adj…: Let’s keep our school clean.

Dấu hiệu nhận biết : Thường có hậu tố (đuôi) là:

 • al: national, cultural…
 • ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
 • ive: active, attractive ,impressive……..
 • able: comfortable, miserable…
 • ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…
 • cult: difficult…
 • ish: selfish, childish…
 • ed: bored, interested, excited…
 • y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…

>> Học ngữ pháp TOEIC hiệu quả nhất tại đây

2/ Danh từ (Noun):

Vị trí:

+ Sau To be: I am a student.

+ Sau tính từ : nice school…

+ đầu câu làm chủ ngữ .

+ Sau: a/an, the, this, that, these, those…

+ Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…

+ Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…

The +(adj) N …of + (adj) N…

Dấu hiệu nhận biết: Thường có hậu tố là:

+ tion: nation,education,instruction……….

+ sion: question, television ,impression, passion……..

+ ment: pavement, movement, environment….

+ ce: difference, independence, peace………..

+ ness: kindness, friendliness……

+ y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…

+ er/or : động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…

*Chú ý một số Tính từ có chung Danh từ:

 • Adj Adv
 • Heavy,light: weight
 • Wide,narrow: width
 • Deep,shallow: depth
 • Long,short: length
 • Old: age

>> Xem thêm cấu trúc của bài thi TOEIC: https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/cau-truc-de-thi-toeic-2019-full-7-phan-reading-listening-34842.html

ĐUÔI CỦA ĐỘNG TỪ

 • Ate: located (đuôi này rất hay bị nhầm với tính từ)
 • Fy: satisfy
 • Ize: realize
 • En: widen, broaden, enlarge

VỊ TRÍ: Trước khi học về vị trí của động từ thì chúng ta cần tìm hiểu về nội động từ và ngoại động từ.

Ngoại động từ luôn cần danh từ và tân ngữ đứng sau, trả lời cho 5 câu hỏi: how, where, when, who, what. Đằng sau ngoại động từ là danh từ hoặc cụm danh từ thì sẽ đi với trạng từ còn đăng sau ngoại động từ là giới từ, trạng từ, trạng ngữ thì sẽ đi với danh từ.

Nội động từ là những từ không cần danh từ, tân ngữ theo sau mà vẫn diễn tả được trọn vẹn ý của câu. Đằng sau nội động từ, chọn ngay đáp án là trạng từ.

Nói tóm lại, để biết được từ vựng đứng sau động từ là gì thì trước hết cần biết đó là ngoại động từ hay nội động từ. Sau đó thì xem đằng sau từ đó có danh từ/cụm danh từ không để chọn đáp án đúng

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT HAY XUẤT HIỆN TRONG BẪY ĐỀ THI

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT HAY XUẤT HIỆN TRONG BẪY ĐỀ THI:

 • Hesitate + ToV (Nội động từ)
 • Occur = happen: Xảy ra (Nội ĐT)
 • Leave: rời đi (Nội ĐT)
 • Leave: Để lại (Ngoại ĐT)
 • Remain, Rise, Cry, Smile, Fall: Nội ĐT
 • Begin, Start: vừa là Nội ĐT, vừa là Ngoại ĐT nhưng trong đề thi TOEIC đến 90% là Nội ĐT

 

4. Trạng từ

Vị trí: Trạng từ đứng trước và sau động từ, trước chủ ngữ. Nói tóm lại, trạng từ đứng ngay trước từ mà nó bổ nghĩa, trừ một số trường hợp ngoại lệ

Dấu hiệu nhận biết: Hầu hết trạng từ đều kết thúc bằng đuôi ly. Tuy nhiên, nếu chỉ học đơn giản như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ mắc bẫy đề thi TOEIC.

 

Bạn có thể ghi nhớ công thức sau: 

ADJ + LY = ADV

N + LY =  ADJ

Do đó không phải cứ có đuôi LY thì sẽ là trạng từ. Ngoài ra, còn có một số động từ kết thúc bằng đuôi LY như apply, rely, supply… Do đó, để tránh mắc bẫy, các bạn cần tìm nhưng từ ngoại lệ như thế này và học thuộc.

Leave a Reply